Sponsors

postheadericon Financieel boekjaar 2016

Eindsaldo 2014                                                                        €     676,79

Ontvangsten:

Giften
Den Haag Texel stichting                                              500,00

Totaal Giften                                                                           €     500,00


Donaties
Diverse donaties 2016                                                  5,00
Totaal Donaties                                                                       €     5,00

---------------


Totaal ontvangsten                                                                 €     505,00

Uitgaven:
- kosten hulphond (inti)
Kosten hulphond (inti) medische kosten                                      €  0

- Abonnementen en contributies
Lidmaatschap Duchenne parent 2016                            0,00
Nitroserve Website en Domeinregistratie                      0,00
Proteq Dierverzekeraar premie 2016                            0,00 
Totaal Abonnementen en contributies                                       €      0,00

- Kantoorbenodigdheden
Printer                                                                       0,00
Kaarten en Postzegels                                                 0,00 
Totaal kantoorbenodigdheden                                                   €   0,00

- Evenementen/overige uitgaven
Accu lift rolstoelbus                                                  174,00
Donatie Roparun                                                        25,00
Totaal Evenementen/overige uitgaven                                      €    199,00

---------------

Totaal uitgaven                                                                       €    199,00

Saldo per 31-12-2016                                                             € 982,79

 

postheadericon Jaarverslag 2015

- Onkosten bestuursleden;
Vol trost kunnen we vermelden dat zelfs de onkosten voor het bijwonen van de 
bestuursvergaderingen en het overleg zijn gedragen door de bestuursleden zelf.
Er is niets gedeclareerd in 2011/2012/2013/2014 en 2015 en ook zijn er geen bestuurs
vergoedingen en of salarissen uitbetaald.

- Samenwerking Stichting Karate Do van Elburg (SKVE) en Duchennedraagster;
Bij een flink aantal wedstrijden is de naam van de Stichting Duchennedraagster gepromoot.
Ook zijn er een aantal krantenartikelen en radio interviews geweest.

- Registratie duchennedraagsters;
In 2015 hebben zich geen draagsters bij onze stichting geregistreerd, het 
totaal aantal geregistreerde Duchennedraagsters blijft daarmee op 18.

Registratie   Roepnaam                           Geboortejaar
2012               Yldau                                      2003
2011               Marleen                                  1999
2011               Kim                                        1998
2011               Samantha                               1997
2012               Wendy                                    1991
2014               Debby                                    1983
2013               Tamara                                  1982
2011               Jessica                                   1982
2012               Baukje                                   1981
2011               Cindy                                     1978
2013               Yvonne                                   1976
2012               Linda                                     1976
2011               Silvia                                     1976
2011               Nicole                                    1975
2016               Petra                                      1974
2014               Inge                                      1972
2011               Francoise                               1971
2013               Maaike                                   1970
2014               Adrienne                                1965
2012               Anita                                     1964
2011               Jenny                                    1964
2011               I van de B                              1958
2016               Henny                                   1951
2011               Milly                                      1948


- Kosten Hulphond;
Op verzoek van de Stichting Bulters en Mekke is er een medische verzekering afgesloten voor Inti, Helaas heeft Inti al geruime tijd last van zijn Knie hierop zijn de nodige medische kosten gemaakt, de onkosten worden voor 85% vergoed door de verzekering met een eigen risico per kwartaal.

 

postheadericon Financieel boekjaar 2015

Eindsaldo 2014                                                                        €     425,36

Ontvangsten:

Giften
SOS Matrozenkoor                                                    1.500,00
Makelaardij van den Belt                                              100,00
Gift Mevr. MCG De Ronde                                             100,00
Totaal Giften                                                                           €  1.700,00


Donaties
Diverse donaties 2015                                               60,00
Totaal Donaties                                                                       €     60,00

---------------


Totaal ontvangsten                                                                 €  1.760,00

Uitgaven:
- kosten hulphond (inti)
Kosten hulphond (inti) medische kosten                                      €  657,38

- Abonnementen en contributies

Lidmaatschap Duchenne parent 2015                          15,00
Nitroserve Website en Domeinregistratie                    35,57
Proteq Dierverzekeraar premie 2015                        232,82 
Totaal Abonnementen en contributies                                       €   283,39

- Kantoorbenodigdheden
Printer                                                                    229,00
Kaarten en Postzegels                                               13,80 
Totaal kantoorbenodigdheden                                                   €   242,80

- Evenementen/overige uitgaven
Syntus abonnement                                                   325,00
Totaal Evenementen/overige uitgaven                                      €    325,00

---------------

Totaal uitgaven                                                                       € 1.508,57

Saldo per 31-12-2015                                                             € 676,79

 

postheadericon Jaarverslag 2014

- Onkosten bestuursleden;
Vol trost kunnen we vermelden dat zelfs de onkosten voor het bijwonen van de 
bestuursvergaderingen en het overleg zijn gedragen door de bestuursleden zelf.
Er is niets gedeclareerd in 2011/2012/2013 en 2014 en ook zijn er geen bestuurs
vergoedingen en of salarissen uitbetaald.

- Samenwerking Stichting Karate Do van Elburg (SKVE) en Duchennedraagster;
In 2014 hebben de SKVE en Duchenneddraagster een samenwerking gestart, Kim doet
aan karate en de SKVE zorgt voor de Speciale begeleiding. De SKVE draagt de naam van Stichting Duchennedraagster uit op haar trainingspakken via een sponsor. Ook zijn we voornemens om samen karate evenementen te organiseren waarbij een deel van de opbrengst ten goede komt van onze stichting

- Registratie duchennedraagsters;
In 2014 hebben zich geen draagsters bij onze stichting geregistreerd, het 
totaal aantal geregistreerde Duchennedraagsters blijft daarmee op 18.

Registratie   Roepnaam                           Geboortejaar
2012               Yldau                                      2003
2011               Marleen                                  1999
2011               Kim                                        1998
2011               Samantha                               1997
2012               Wendy                                    1991
2013               Tamara                                  1982
2011               Jessica                                   1982
2012               Baukje                                   1981
2011               Cindy                                     1978
2012               Linda                                     1976
2011               Silvia                                     1976
2011               Nicole                                    1975
2011               Francoise                               1971
2013               Maaike                                   1970
2012               Anita                                     1964
2011               Jenny                                    1964
2011               I van de B                              1958
2011               Milly                                      1948


- Ademhalingstherapie;
Kim heeft gebruik gemaakt van ademhalingstherapie door gebruik
te maken van begeleiding en muziekles voor de Electronische Saxofoon.

- Begeleiding draagsters;
De stichting heeft contact gehad met diverse draagsters over 
verschillende vraagstukken.

- Dhr J Jansen;
Wij hebben een bijdrage ontvangen van dhr J Jansen, vader van Jordan en Mitchel twee karateka's van de SKVE en beheerder van een vakantiepark waar de SKVE haar jaarlijkse kamp houdt. Hij vindt de samenwerking tussen de Stichting Duchennedraagster en de SKVE erg mooi en heeft de trainingspakken vergoed waarop het logo van de Stichting Duchennedraagster staat!

 

postheadericon Financieel boekjaar 2014

Eindsaldo 2013                                                                        €     998,93

Ontvangsten:

Giften
St Regiodoel                                                                50,00
Dhr. J. Jansen (SKVE/Samenwerking)                        2.860,44
C. VogelPoel                                                              100,00 
Mevr. MCG de Ronde                                                  100,00

Totaal Giften                                                                           €  3.110,44


Donaties
Diverse donaties 2014                                                90,00
Totaal Donaties                                                                       €     90,00

---------------


Totaal ontvangsten                                                                 €  3.200,44

Uitgaven:
- Abonnementen en contributies
Lidmaatschap Duchenne parents 2014                        15,00
Nitroserve Website en Domeinregistratie                    35,57

Totaal Abonnementen en contributies                                     €    50,57

- Ademhalingstherapie

Ademhalingstherapie Duchennedraagster                                 €   350,00


- Evenementen/overige uitgaven
Rolstoelplaat voordeur Duchennedraagster                  150,00
Trainingspakken SKVE/Duchennedraagster               2.860,44
Banner Duchennedraagster                                       121,00
Banners SKVE/Duchennedraagster                               242,00
Totaal Evenementen/overige uitgaven                                   € 3.373,44
---------------

Totaal uitgaven                                                                    € 3.774,01

Saldo per 31-12-2014                                                         € 425,36

 
Meer artikelen...