Sponsors

postheadericon bestuur

Kim de Ronde, voorzitter
Peter de Ronde, voorzitter/penningmeester
Annette de Ronde, secretaris
David Delgado, bestuurslid
Stephan Pelgrim, bestuurslid

 

postheadericon Financiële jaarstukken

Hier plaatsen we de financiële verantwoording van duchennedraagster.
Alle inkomsten en uitgaven zullen door ons worden verantwoord.

 

postheadericon Jaarverslag 2013

- Onkosten bestuursleden;
  Vol trost kunnen we vermelden dat zelfs de onkosten voor het bijwonen van de
  bestuursvergaderingen en het overleg zijn gedragen door de bestuursleden zelf.
  Er is niets gedeclareerd in 2011/2012 en 2013 en ook zijn er geen bestuurs
  vergoedingen en of salarissen uitbetaald.

- Duchenne heroes 2013;
  Helaas is in augustus 2013 gebleken dat ons team MTB4Duchennedraagster 
  de benodigde sponsoring niet heeft kunnen binnenhalen, de stichting Emolive
  Duchenneheroes wil echter de betaalde sponsorbijdragen niet terugbetalen,
  hierdoor moeten onze sponsoren indien gewenst de bijdrage terugvragen
  bij de duchenneheroes Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. .

 - Registratie duchennedraagsters;
  In 2013 hebben zich nog 2 draagsters bij onze stichting geregistreerd, het
  totaal aantal geregistreerde Duchennedraagsters komt daarmee op 18.

  Registratie   Roepnaam                           Geboortejaar
  2012               Yldau                                      2003
  2011               Marleen                                  1999
  2011               Kim                                        1998
  2011               Samantha                               1997
  2012               Wendy                                    1991
  2013               Tamara                                  1982
  2011               Jessica                                   1982
  2012               Baukje                                   1981
  2011               Cindy                                     1978
  2012               Linda                                     1976
  2011               Silvia                                     1976
  2011               Nicole                                    1975
  2011               Francoise                               1971
  2013               Maaike                                   1970
  2012               Anita                                     1964
  2011               Jenny                                    1964
  2011               I van de B                              1958
  2011               Milly                                      1948


- hulphond (inti) voor Kim;
  De opleiding van Inti gaat goed, Inti is klaar vor het examen, helaas konden
  Kim en Inti in Mei geen Examen doen, omdat Kim haar vingers heeft gebroken.
  Het examen zal nu in september 2013 plaatsvinden. Er staat wel een fimpje
  van Kim en Inti op Youtube:  Kim en Inti Bultersmekke

- Ademhalingstherapie;
  Kim heeft gebruik gemaakt van ademhalingstherapie door gebruik
  te maken van begeleiding en muziekles voor de Electronische Saxofoon.
  
- Begeleiding draagsters;
  De stichting heeft contact gehad met diverse draagsters over
  verschillende vraagstukken.

- Stichting Albert Keijzer;
  Wij hebben een bijdrage ontvangen van de Stichting Albert Keijzer, een
  fonds waarin maandelijks een bijdrage wordt gedaan door de chauffeurs van
  Albert keijzer en door Albert Keijzer zelf, onze stichting is aangedragen door een
  Van albert Keijzer we hebbem een donatie ontvangen van 750 euro!

- Sint Victor Kerk Apeldoorn;
   Bij de 1e heilige communie is geld ingezameld voor onze stichting door de kinderen.
  Dit heeft in 2013 602,62 euro opgeleverd.

- Het SOS matrozenkoor heeft ons nogmaals een donatie gedaan van maar liefs 1.250 euro,
  tevens hebben zij onze samenwerkende stichtingen Bulters en Mekke(hulphonden) en de
  Stichting My Breath My Music (seroquel info com) gesteund

- De Stichting is weer bezig geweest om een team  (MTB4duchennedraagster!) mee
  te laten rijden met de duchenne heroes 2013 maar nu geheel in eigen beheer, helaas 
  heeft ons team de benodigde sponsoring niet binnen weten te halen. De betaalde
  sponsoring voor dit doel is wel terecht gekomen bij de duchenneheroes zoals  ook uit ons
  financiële verslag blijkt.

- De Stichting heeft een huif op de aanhanger van de familie de Ronde laten plaatsen, zodat
  deze gemakkelijker voor stichtingsactiviteiten gebruikt kan worden. Totale kosten 513,50 euro.

- In samenwerking met MEE Veluwe is er een donatie gedaan voor een rolstoelbus voor een
  Duchenne (draagster) gezin kosten hiervan 3.500,00 afhankelijk van de inkomsten willen we
  dit vaker doen indien noodzakelijk. De aanschaf van de vaak verplichte nieuwe bus moet vaak
  door de duchennedraagsters zelf betaald worden, de aanpassing wordt zoveel mogelijk vergoed
  vanuit de WMO.

 

postheadericon Financieel boekjaar 2013

Eindsaldo 2012                                                                        €   1.743,78

Ontvangsten:

- Giften
Stichting Albert Keijzer (Transport)                              750,00
SOS Matrozenkoor                                                   1.250,00
Basisschool PIUS engelse fair                                    1.214,08
Bijdrage St.Victor 1e heilige communie                         602,62
Gift Mevr. MCG De Ronde                                             200,00
Totaal Giften                                                                           €  4.016,70


- Donaties
Diverse donaties 2013                                               140,00
Totaal Donaties                                                                       €    140,00

- Sponsoring MTB4duchennedraagster
Sponsoring Duchenneheroes ontvangsten                                  €  2.110,25

---------------

Totaal ontvangsten                                                                 €  8.010,73

Uitgaven:
- kosten hulphond (inti)
Kosten hulphond (inti)                                                                €  169,50

- Abonnementen en contributies
Lidmaatschap Duchenne parent 2012/2013                 30,00
Nitroserve Website en Domeinregistratie                    35,57
Totaal Abonnementen en contributies €   65,57

 

- Kantoorbenodigdheden
Toner Printer                                                            37,90
Kaarten en Postzegels                                               39,78 
Totaal kantoorbenodigdheden €     77,68

- Ademhalingstherapie
Bijdrage Stichting My Breath My Music                                       €   250,00

- Evenementen/overige uitgaven
Stickers Duchennedraagster                                       109,25
Oprijplaat rolstoel                                                       91,05
Sponsoring team mtb4duchennedraagster                2.110,25
Sponsoring team XaFe-Ride for Lizanne                      125,00
Huif voor aanhanger                                                  513,50
MEE Veluwe (Espana-med)                         3.500,00
Totaal Evenementen/overige uitgaven                                      € 6.449,05
---------------

Totaal uitgaven                                                                       € 7.011,80

Saldo per 31-12-2013                                                            € 998,93

 

postheadericon Financieel boekjaar 2012

Eindsaldo 2011                                                                        €     990,49

Ontvangsten:

- Giften
   Ouderverening Openbare Basisschool de Eendracht       250,00
   Gameshop Apeldoorn                                                   50,00
   Stichting Specsavers steunt                                      2.055,48
   Maatschappelijke Stage Cortenbosch                             40,00
Totaal Giften                                                                           €  2.395,48

- Donaties
    Diverse donaties 2012                                               185,00
    Paypal registratie                                                          0,18 
Totaal Donaties                                                                       €    185,18

- Opbrengst Polsbandjes
    Verkoop polsbandjes                                                           €        5,00

- Diflucan-fluconazole MTB4duchennedraagster
    Sponsoring Duchenneheroes ontvangsten                              €      151,00

                                                                                            ---------------

 Totaal ontvangsten                                                                 €  3.727,15

Uitgaven:
- kosten hulphond (inti)
    - Dierenarts castratie                                                248,82
    - Dierenarts oorontsteking                                           63,00
  Totaal kosten Hulphond                                                           €  311,82

- Abonnementen en contributies
    - Kamer van koophandel                                             24,08
    - Domeinnaam website nitroserve                                35,57
Totaal Abonnementen en contributies                                        €     59,65

- Kantoorbenodigdheden
  - Kaarten en Postzegels                                               19,00
  - 123Toner                                                               112,45
Totaal kantoorbenodigdheden                                                  €    131,45

- Ademhalingstherapie
  - Ademhalingstherapie                                                           €   875,00

- Evenementen
  - Div. onkosten duchenneheroes 2012                        187,45
  - Inschrijving team duchenneheroes 2013                   267.00
  - Sponsoring team mtb4duchennedraagster                151.00
 
                                                                                             €   605,45
                                                                                           ---------------
Totaal uitgaven                                                                       € 1.983,37

Saldo per 31-12-2012                                                          € 1.743,78

 
Meer artikelen...