Financieel boekjaar 2011

2011 oprichtingsjaar

Ontvangsten:   
Cheque van S.O.S Matrozenkoor3.333,33
Stichting Regiodoel50,00
Gemeentebelangen Apeldoorn70,00
John de Croon, beheer en Consultancy100,00
Reunie Visio Het Looerf 201153,80
Maatschappelijke stage Cortenbosch148,90
------------
Totaal giften3.756,03
Donaties
Diverse donaties 2011752,75
Fam. PR de Ronde637,65
------------
Totaal donaties1.390,40
Cycle Event 3 september 2011
Spinning inschrijvingen1.305,00
Sponsoring Cycle event3,695,00
------------
Totaal Cycle event5.000,00
Opbrengst Polsbandjes
Verkoop polsbandjes
194,00
------------
Totaal ontvangsten10.340,43
Uitgaven
Oprichtingskosten Stichting Notaris Wille397,75
Kosten hulphond Inti
Aanschaf hulphond pup Inti1.000,00
Dierenarts inentingen
173,80
Registratie gezelschapsdieren chip4,60
Bijdrage 2011 opleiding Bulters en Mekke1.000,00
------------
2.178,40
Abonnementen en contributies
Kamer van Koophandel26,64
Domeinnaam website nitroserve34,99
------------
Totaal Abonnementen en contributies61,63
Drukwerk en representatie
Vistaprint drukwerk etc.517,65
Toner printer
120,40
------------
Totaal drukwerk en representatie638,05
Evenementen
Cycle event4.100,63
Duchenne heroes124,33
------------
Totaal Evenementen4.224,96
Overige kosten
Ademhalingstherapie700,00
kosten polsbandjes1.082,90
Gehandicapten parkeerkaart draagster56,25
Postzegels10,00
------------
Totaal overige kosten1.849,15
------------
Totaal uitgaven9.349,94
------------
Saldo per 30-12-2011990,49