ANBI

De Stichting Duchennedraagster is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen nut beogende instelling ANBI.
Dit betekend dat de giften welke gedaan zijn aan onze stichting in aanmerking komen als aftrekpost voor de belastingaangifte van de schenker!

Volgens de voorwaarden ANBI moet op onze website de volgende informatie staan:

* naam :              
Stichting Duchennedraagster

* het RSIN of het fiscale nummer:
Fiscaal nummer 8504 43520

* contactgegevens:        
Stichting Duchennedraagster
p/a Sint Gerardusstraat 182
7826 CK  Emmen
tel: 0591-202985 Mobiel 06-51778447 (Annette de Ronde)
KVK 52435164
e-mail info@duchennedraagster.nl

* de bestuursamenstelling:    
Kim de Ronde (voorzitter)
Peter de Ronde (penningmeester)
Annette de Ronde (secretaris)
David Delgado (bestuurslid)


* de doelstelling:      
Het geven van informatie en ondersteunen aan duchennedraagsters en gezinnen met Duchenne.

* het beloningsbeleid:
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers, er wordt geen vrijwilligersvergoeding aan hen uitbetaald.

* Beleidsplan:
De doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de stichting

De stichting is opgericht om meer informatie te verstrekken over Duchenne Draagsterschap en om informatie en ondersteuning te geven aan Duchennedraagsters en gezinnen met Duchenne.
We proberen rekening te houden met de donatie en de daarin gelinkte Duchennedraagster.
De meeste activiteit van de stichting zit in het geven van informatie aan andere Duchenne gezinnen, bijvoorbeeld over het verloop van Duchenne bij meisjes met Duchenne, maar ook over de aanvraag van WMO voorzieningen en of keuze met betrekking tot gewenste gezinsuitbreiding bij een Duchennedraagster.

De wijze van verwerving van inkomsten

De inkomsten van de Stichting Duchennedraagster bestaan met name uit donaties welke gedaan zijn door familieleden van Kim de Ronde en door de oprichters de familie P.R. de Ronde zelf.
Indien er een specifieke aanvraag is probeert de stichting fondsen te verwerven via diverse kanalen, zoals een spinningmarathon, of via andere goede doelen, zoals bijvoorbeeld Denhaagtexel.nl.

Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling

Het bestuur van de Stichting Duchennedraagster, combineert zoveel mogelijk het noodzakelijke overleg met andere activiteiten waarbij we toch al bij elkaar zijn, Dit is niet op vastgestelde momenten en met name activiteit gericht op het moment dat er een aanvraag binnen komt. Hierdoor worden er dus ook geen specifieke stichtingskosten gemaakt.

De stichting Duchennedraagster beschikt niet over veel vermogen, de financiële jaarrekening sluit in 2020 met 14,22
Indien het saldo niet toereikend is om bijvoorbeeld de Bankkosten van ABN Amro en/of de website kosten te betalen wordt het saldo aangevuld door de familie de Ronde, de oprichters van deze stichting.

                
* jaarverslagen:        Deze staan onder de pagina jaarverslagen
* Financiële verantwoording:Deze staan onder de pagina Financiële verantwoording