ANBI

De Stichting Duchennedraagster is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen nut beogende instelling ANBI.
Dit betekend dat de giften welke gedaan zijn aan onze stichting in aanmerking komen als aftrekpost voor de belastingaangifte van de schenker!

Volgens de voorwaarden ANBI moet op onze website de volgende informatie staan:

* naam :              
Stichting Duchennedraagster

* het RSIN of het fiscale nummer:
Fiscaal nummer 8504 43520

* contactgegevens:        
Stichting Duchennedraagster
p/a Sint Gerardusstraat 182
7826 CK  Emmen
tel: 0591-202985 Mobiel 06-51778447 (Annette de Ronde)
KVK 52435164
e-mail info@duchennedraagster.nl

* de bestuursamenstelling:    
Kim de Ronde (voorzitter)
Peter de Ronde (penningmeester)
Annette de Ronde (secretaris)
David Delgado (bestuurslid)


* de doelstelling:      
Het geven van informatie en ondersteunen aan duchennedraagsters en gezinnen met Duchenne.

* het beloningsbeleid:
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers, er wordt geen vrijwilligersvergoeding aan hen uitbetaald.

                
* jaarverslagen:        Deze staan onder de pagina jaarverslagen
* Financiële verantwoording:Deze staan onder de pagina Financiële verantwoording