Financieel boekjaar 2014

Eindsaldo 2013                                                                        €     998,93

Ontvangsten:

Giften
St Regiodoel                                                                50,00
Dhr. J. Jansen (SKVE/Duchennedraagster)  2.860,44
C. VogelPoel                                                              100,00
Mevr. MCG de Ronde                                               100,00

Totaal Giften                                                                         €  3.110,44


Donaties
Diverse donaties 2014                                                90,00
Totaal Donaties                                                                       €     90,00

—————


Totaal ontvangsten                                                                 €  3.200,44

Uitgaven:
– Abonnementen en contributies
Lidmaatschap Duchenne parents 2014                        15,00
Nitroserve Website en Domeinregistratie                    35,57

Totaal Abonnementen en contributies                                     €    50,57

– Ademhalingstherapie

Ademhalingstherapie Duchennedraagster                                 €   350,00


– Evenementen/overige uitgaven
Rolstoelplaat voordeur Duchennedraagster              150,00
Trainingspakken SKVE/Duchennedraagster          2.860,44
Banner Duchennedraagster                                             121,00
Banners SKVE/Duchennedraagster                               242,00
Totaal Evenementen/overige uitgaven                                   € 3.373,44
—————

Totaal uitgaven                                                                         € 3.774,01

Saldo per 31-12-2014                                                          € 425,36