Financieel boekjaar 2012

Eindsaldo 2011:  990,49
Ontvangsten:
Oudervereniging Openbare basisschool de Eendracht250,00
Gameshop Apeldoorn50,00
Stichting specsavers steunt2.055,48
Maatsschappelijke stage Cortenbosch40,00
------------
Totaal giften2.395,48
Donaties
Diverse donaties 2012185,00
Paypal registratie0,18
------------
Totaal donaties185,18
Evenementen
MTB4Duchennedraagster sponsoring
151,00
Opbrengst Polsbandjes
Verkoop polsbandjes
5,00
------------
Totaal ontvangsten3.727,15
Uitgaven
Kosten hulphond Inti
Dierenarts castratie248,82
Dierenarts oor onsteking63,00
------------
Totaak kosten hulphond311,82
Abonnementen en contributies
Kamer van Koophandel24,08
Domeinnaam website nitroserve35,57
------------
Totaal Abonnementen en contributies59,65
Kantoorbenodigdheden
Kaarten en postzegels
19,00
Toner printer
112,45
------------
Totaal kantoor benodigdheden131,45
Evenementen
Sponsoring team
151,00
Inschrijving team
267,00
Duchenne heroes187,45
------------
Totaal Evenementen605,45
Overige kosten
Ademhalingstherapie875,00
------------
Totaal uitgaven1.983,37
------------
Saldo per 31-12-20121.743,78