Jaarverslag 2013

– Onkosten bestuursleden;
Vol trost kunnen we vermelden dat zelfs de onkosten voor het bijwonen van de bestuursvergaderingen en het overleg zijn gedragen door de bestuursleden zelf. Er is niets gedeclareerd in 2011/2012 en 2013 en ook zijn er geen bestuursvergoedingen en of salarissen uitbetaald.

– Duchenne heroes 2013;
Helaas is in augustus 2013 gebleken dat ons team MTB4Duchennedraagster de benodigde sponsoring niet heeft kunnen binnenhalen, de stichting Emolive Duchenneheroes wil echter de betaalde sponsorbijdragen niet terugbetalen,  hierdoor moeten onze sponsoren indien gewenst de bijdrage terugvragen bij de duchenneheroes Info@duchenneheroes.nl .

 – Registratie duchennedraagsters;
In 2013 hebben zich nog 2 draagsters bij onze stichting geregistreerd, het totaal aantal geregistreerde Duchennedraagsters komt daarmee op 18.

RegistratieNaamGeboortejaar
2012Yldau2003
2011Marleen1999
2011Kim1998
2011Samantha1997
2012Wendy1991
2013Tamara1982
2011Jessica1982
2012Baukje1981
2011Cindy1978
2012Linda1976
2011Silvia1976
2011Nicole1975
2011Francoise1971
2013Maaike1970
2012Anita1964
2011Jenny1964
2011I van de B1958
2011Milly1948


– hulphond (inti) voor Kim;
De opleiding van Inti gaat goed, Inti is klaar voor het examen, helaas konden Kim en Inti in Mei geen Examen doen, omdat Kim haar vingers heeft gebroken. Het examen zal nu in september 2013 plaatsvinden. Er staat wel een fimpje van Kim en Inti op Youtube:  Kim en Inti Bultersmekke

– Ademhalingstherapie;
Kim heeft gebruik gemaakt van ademhalingstherapie door gebruik
te maken van begeleiding en muziekles voor de Elektronische Saxofoon.
 
– Begeleiding draagsters;
De stichting heeft contact gehad met diverse draagsters over verschillende vraagstukken.

– Stichting Albert Keijzer;
Wij hebben een bijdrage ontvangen van de Stichting Albert Keijzer, een fonds waarin maandelijks een bijdrage wordt gedaan door de chauffeurs van Albert keijzer en door Albert Keijzer zelf, onze stichting is aangedragen door een chauffeur van albert Keijzer we hebben een donatie ontvangen van 750 euro!

– Sint Victor Kerk Apeldoorn;
Bij de 1e heilige communie is geld ingezameld voor onze stichting door de kinderen.  Dit heeft in 2013 602,62 euro opgeleverd.

– Het SOS matrozenkoor
Het SOS matrozenkoor heeft ons nogmaals een donatie gedaan van maar liefs 1.250 euro, tevens hebben zij onze samenwerkende stichtingen Bulters en Mekke(hulphonden) en de Stichting My Breath My Music gesteund.

– De Stichting is weer bezig geweest om een team  (MTB4duchennedraagster!) mee te laten rijden met de duchenne heroes 2013 maar nu geheel in eigen beheer, helaas heeft ons team de benodigde sponsoring niet binnen weten te halen. De betaalde sponsoring voor dit doel is wel terecht gekomen bij de duchenneheroes zoals ook uit ons
financiële verslag blijkt.

– De Stichting heeft een huif op de aanhanger van de familie de Ronde laten plaatsen, zodat deze gemakkelijker voor stichtingsactiviteiten gebruikt kan worden. Totale kosten 513,50 euro.

– In samenwerking met MEE Veluwe is er een donatie gedaan voor een rolstoelbus voor een Duchenne (draagster) gezin kosten hiervan 3.500,00 afhankelijk van de inkomsten willen we dit vaker doen indien noodzakelijk. De aanschaf van de vaak verplichte nieuwe bus moet vaak door de Duchennedraagsters zelf betaald worden, de aanpassing wordt zoveel mogelijk vergoed vanuit de WMO.