Financieel boekjaar 2016

Eindsaldo 2015                                                                        €     676,79

Ontvangsten:

– Giften
Den Haag Texel stichting                                              500,00

Totaal Giften                                                                           €     500,00


– Donaties
Diverse donaties 2016                                                  160,00
Totaal Donaties                                                                       €     160,00

—————


Totaal ontvangsten                                                                 €     660,00

Uitgaven:
– kosten hulphond (inti)
Kosten hulphond (inti) medische kosten                                      €  374,21

– Abonnementen en contributies
Lidmaatschap Duchenne parent 2016                             15,00
Nitroserve Website en Domeinregistratie                        35,57
Proteq Dierverzekeraar premie 2016                            246,71 
Totaal Abonnementen en contributies                                       €   297,28

– Kantoorbenodigdheden
Printer                                                                   143,95
Totaal kantoorbenodigdheden                                                  €  143,95

– Evenementen/overige uitgaven
Accu lift rolstoelbus                                                  179,00
Reparatie rolstoel lift 95,13
Donatie Roparun                                                        25,00
Bloemen zieke Duchennedraagster 36,90
Bijdrage elektrische fiets Duchennedraagster   150,00

Totaal Evenementen/overige uitgaven                                      €    486,03

—————

Totaal uitgaven                                                                       €  1.301,47

Saldo per 31-12-2016                                                             € 35,32