Jaarverslag 2014

– Onkosten bestuursleden;
Vol trost kunnen we vermelden dat zelfs de onkosten voor het bijwonen van de bestuursvergaderingen en het overleg zijn gedragen door de bestuursleden zelf. Er is niets gedeclareerd in 2011/2012/2013 en 2014 en ook zijn er geen bestuursvergoedingen en of salarissen uitbetaald.

– Samenwerking Stichting Karate Do van Elburg (SKVE) en Duchennedraagster;
In 2014 hebben de SKVE en Duchennedraagster een samenwerking gestart, Kim doet aan karate en de SKVE zorgt voor de speciale begeleiding. De SKVE draagt de naam van Stichting Duchennedraagster uit op haar trainingspakken via een sponsor. Ook zijn we voornemens om samen karate evenementen te organiseren waarbij een deel van de opbrengst ten goede komt van onze stichting

– Registratie duchennedraagsters;
In 2014 hebben zich drie draagsters bij onze stichting geregistreerd, het
totaal aantal geregistreerde Duchennedraagsters komt daarmee op 21.

RegistratieNaamGeboortejaar
2012Yldau2003
2011Marleen1999
2011Kim1998
2011Samantha1997
2012Wendy1991
2014Debby1983
2013Tamara1982
2011Jessica1982
2012Baukje1981
2011Cindy1978
2012Linda1976
2011Silvia1976
2011Nicole1975
2014Inge1972
2011Francoise1971
2013Maaike1970
2014Adrienne1965
2012Anita1964
2011Jenny1964
2011I van de B1958
2011Milly1948


– Ademhalingstherapie;
Kim heeft gebruik gemaakt van ademhalingstherapie door gebruik
te maken van begeleiding en muziekles voor de Elektronische Saxofoon.

– Begeleiding draagsters;
De stichting heeft contact gehad met diverse draagsters over verschillende vraagstukken.

– Dhr J Jansen;
Wij hebben een bijdrage ontvangen van dhr J Jansen, vader van Jordan en Mitchel twee karateka’s van de SKVE en beheerder van een vakantiepark waar de SKVE haar jaarlijkse kamp houdt. Hij vindt de samenwerking van de Stichting Duchennedraagster en de SKVE erg mooi en heeft de trainingspakken vergoed waarop het logo van de Stichting duchennedraagster staat!